CSR Campus – Privacyverklaring

We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen van welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren over wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

CSR Campus kan ten alle tijde het privacybeleid wijzigen of aanpassen. Zorg er dus voor dat je deze pagina regelmatig raadpleegt.

 

Algemeen

Dit is de pricacyverklaring van CSR Campus, met maatschappelijke zetel in Merelbekestationplein 10 te 9050 Gent. Ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder de nummer BE 0649.445.187.

 

Van wie verzamelt CSR Campus de persoonlijke gegevens?

CSR Campus verzamelt en verwerkt de gegevens van natuurlijke personen met wie ze een rechtstreekse of onrechtstreeks relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

 1. Deelnemers aan opleidingen
  Van deelnemers verzamelen we de naam en het BTW-nummer van de organisatie, je functie, voornaam, naam, bedrijfsadres, je e-mailadres en telefoonnummer. Deze zijn noodzakelijk voor de inschrijving aan een opleiding en de verdere opvolging. In het geval van terugbetalingen wordt ook je bankrekeningnummer opgevraagd.
 2. Lesgevers en sollicitanten
  Van lesgevers en sollicitanten worden dezelfde gegevens als voor deelnemers verzameld. Van lesgevers wordt ook het rijksregisternummer opgevraagd, wat noodzakelijk is voor de verwerking van samenwerkingsakkoorden en contracten. Van sollicitanten verzamelen en bewaren we ook de doorgestuurde curriculum vitae’s zodat deze steeds kunnen geraadpleegd worden door de programmatoren met het oog op toekomstige samenwerkingen.

Je gegevens worden bewaard in ons administratieve systeem Teamleader en kunnen worden bekeken en bewerkt door het personeel van CSR Campus. Je gegevens worden ook toegevoegd aan het mailingsysteem Mailchimp zodat wij je op de hoogte kunnen brengen van toekomstige activiteiten.

 

Hoe verzamelt CSR Campus je persoonlijke gegevens?

 1. Bij inschrijving aan een opleiding
  Bij inschrijving aan een activiteit worden je gegevens genoteerd in ons administratieve systeem Teamleader.
 2. Via website en cookies
  De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, etc. Deze gegevens laten toe de bezoeker te herkennen en vertellen CSR Campus hoe je de website gebruikt (bv. welke pagina’s je aanklikt, welke activiteiten je interreseren, hoe je op onze website terecht bent gekomen, etc.). Cookies zijn dan weer nodig voor een goede werking van de website, en om het bezoekersgedrag op de website en de websitepagina’s te kunnen meten.
 3. Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden
  Indien CSR Campus een samenwerking met een partner aangaat voor specifieke activiteiten, is het mogelijk dat je gegevens door beide partners verzameld en bewaard worden.
 4. Via sociale netwerken
  Indien je gebruik maakt van sociale netwerkfuncties die wij aanbieden via onze online diensten, geef je de toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde duidelijk vernoemde gegevens met CSR Campus te delen. CSR Campus kan deze toevoegen aan de bestaande gegevens. Indien je dit niet wenst, kan je dit steeds aanpassen in de instellingen van je sociale netwerksite.

 

Waarom verzamelt CSR Campus je persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en bewaren je gegevens om je te kunnen informeren over komende opleidingen of activiteiten die we alleen of in samenwerking met partners organiseren. Dit gebeurt via mailings, per mail of telefonisch.

 

Beveiliging van de gegevens

CSR Campus heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig en correct te bewaren. De administratieve systemen waar we mee werken, Teamleader en Mailchimp, zijn beide conform de GDPR-wetgeving.

 

Delen van de gegevens

Je persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. De uitzondering hierop vormen de activiteiten met partners met wie we een samenwerking hebben aangegaan. De naam van de partner wordt steeds vermeld bij de activiteit zodat de deelnemer hiervan op de hoogte is.

Het is mogelijk dat er tijdens een opleiding of activiteit foto’s getrokken worden of filmpjes worden opgenomen die als promotiemateriaal worden gebruikt. Indien je niet op foto of film wenst te komen, kan je dat steeds, op het moment zelf, weigeren.

 

Je rechten inzake de bescherming en verwerking van gegevens:

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over het privacybeleid kan je contact opnemen met anne@csrcampus.org.