In 5 stappen naar een doeltreffend duurzaamheidsplan

Ontwikkel en implementeer duurzaamheid in jouw organisatie met een duidelijk plan!

Marktevoluties, nieuwe Europese wetgeving en stijgende verwachtingen van klanten en leveranciers drijven organisaties tot de integratie van duurzaamheid. Naast de maatschappelijke meerwaarde, is duurzaamheid ook het nieuwe front van differentiatie en competitie.  Maar wat betekent dit precies voor jouw organisatie? Hoe zet je dit om in de praktijk? Hoe ga je van start?

Duurzaamheid integreren is een kwestie van keuzes maken:

 • Welke richting willen we uit?
 • Wat willen we bereiken?
 • Rond welke duurzaamheidthema’s zullen we werken?
 • Wie betrek ik bij het proces opdat het duurzaamheidsbeleid integraal deel van de bestaande activiteiten uitmaakt?
 • Welke initiatieven neem ik nu en welke later?

De opleiding “In 5 stappen naar een doeltreffend duurzaamheidsplan” is een hands-on, digitaal leertraject die deelnemers meeneemt in de conceptualisatie van een concreet plan om verschillende aspecten van duurzaamheid in de organisatie te integreren. Een gestructureerde aanpak en methodiek aangevuld met unieke praktijkgetuigenissen bieden alle handvaten voor duurzaamheidsplan op maat.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor alle professionals die aan de slag willen met duurzaamheid en/of een strategisch duurzaamheidsplan willen ontwikkelen op maat van hun organisatie. De deelnemersgroep bestaat uit:

 • CSR professionals en duurzaamheidverantwoordelijken (CSR, HR, HSEQ, Audit, etc.)
 • Bedrijfsleiders en leidinggevenden (CEO, directors,…)

De opleiding is relevant voor elke organisatie uit alle sectoren. We voorzien tijdens de opleiding tijd voor interactie en uitwisseling tussen peers om optimale resultaten te halen.

Leerdoelen

Deze opleiding heeft als doel om duurzaamheid praktisch toe te passen in de context van de organisatie. Hierbij bieden we alle nodige kennis en vaardigheden om zelf een plan te kunnen maken en implementeren.

Na de opleiding:

 • Ken je de bredere maatschappelijke context met betrekking tot duurzaamheid, de lokale en mondiale problematieken, wetgeving en kaders (EU Green Deal, SDG, GRI, ISO 26000,…).
 • Kan je het belang van duurzaam ondernemen toelichten op elk niveau van de onderneming en wat dit praktisch betekent voor de organisatie.
 • Kan je de duurzaamheidsvisie en -ambitie voor de organisatie bepalen.
 • Weet je via welke aanpak relevante stakeholders te betrekken.
 • Kan je de relevante duurzaamheidsthema’s van de organisatie identificeren op basis van de methodiek van materialiteitsbepaling.
 • Kan je vanuit de prioritaire thema’s een structuur ontwikkelen voor een duurzaamheidsstrategie.
 • Kan je een actieplan opmaken en de te nemen acties kiezen volgens de prioriteit, ambitie, visie en beschikbare middelen.

Aan het einde van dit leertraject beschikt de cursist over een duidelijk plan van aanpak om verder aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie.

Programma

SESSIE 1
16 November 2021
9u00 – 13u00
Introductie tot duurzaamheidscontext en impact voor en door stakeholders.
 • Het wat en waarom van duurzame ontwikkeling: van het rapport van Rome tot de UN SDG’s
 • Impactbepaling van de eigen organisatie met stakeholderperspectief.
INDIVIDUEEL 1
& EVALUATIE
16 Nov – 22 Nov 2021
De kernbegrippen van duurzaamheid en de bepaling van relevante thema’s.
 • Een overzicht van de verschillende begrippen (duurzaam ondernemen, duurzame ontwikkeling, CSR,…), kaders (ISO 26000, SDG’s, GRI, B Corp…) en wetgeving (EU Green Deal).
 • Themabepaling op basis van impact en stakeholderinteractie oefeningen.
SESSIE 2
23 November 2021
9u00 – 17u00
Ontwikkeling van een duurzaamheidsplan via praktijkgetuigenissen.
 • Toepassing van materialiteitsmethodiek voor het bepalen van prioritaire thema’s.
 • Bepalen van duurzaamheidsdoelen in functie van interne en externe context.
 • Identificatie en prioritering van acties voor het bekomen van een actieplan.

Doorheen de sessie zijn er 3-4 praktijkgetuigenissen van externe sprekers (koplopers in duurzaamheid).

De sprekers zullen dieper ingaan op verschillende onderdelen: visie en strategie, doelstelling en rapportering en ontwikkeling van een actieplan.

IDIVIDUEEL 2
& EVALUATIE
23 Nov – 8 Dec 2021
Bepaling van een actieplan voor de prioritaire thema’s.
 • Opmaken van een strategie vertrekkende vanuit de materiële thema’s met clustering van doelstellingen, acties en werkgroepen.
 • Plan van aanpak voor de implementatie van de strategie.
 • Peer-to-peer uitwisseling en evaluatie van het duurzaamheidsplan.
SESSIE 3
9 December 2021
9u00 – 13u00
Voorstelling van het actieplan voor de jury Presentatie en motivatie van het eigen duurzaamheidsplan voor peers en jury (panel).

Cursusmateriaal

 • Presentaties en cursusmateriaal (Powerpoint)
 • Toegang tot digitale leeromgevingen (Teams, Zoom, PollEv, Streams)
 • Oefeningen en audiovisueel leermateriaal (Miro, Forms, Video’s, Excel en Word)
 • Door de trainer aanbevolen literatuur

Prijs

899€ (excl. BTW)

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal.

Leden van strategische partners zoals het duurzaamheidsnetwerk The Shift krijgen 20% korting mits vermelding van de promocode op het inschrijvingsformulier.

Alle opleidingen van CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee men 20 tot 30% korting kan krijgen.

Deze opleiding is ontwikkeld met steun van VLAIO.

Praktisch

Data:
 • 16 November 2021 – 9u00 – 13u00
 • 23 November 2021 – 9u00 – 17u00
 • 9 December 2021 – 9u00 – 13u00
Locatie: Online
Catering: Alles is voorzien gedurende de opleiding

Praktische informatie

Datum:
16/11/2021
23/11/2021
09/12/2021

Prijs: € 899
Excl. BTW

Locatie: DIGITAL
Brussels

Tijdstip:
9u00 - 13u00/17u00

> Inschrijven

In samenwerking met Sustenuto