Een duurzaam mobiliteitsplan voor mijn organisatie

Verplaats je organisatie met minimale impact!

Mobiliteit is een hot issue. Corona heeft de file-druk slechts tijdelijk verminderd. Het verplichte thuiswerk van de voorbije maanden heeft bovendien heel wat medewerkers aan het denken gezet over hun job en hun reistijd. Het is duidelijk dat bedrijven, organisaties en overheden er alle belang bij hebben om bij te dragen tot een efficiënter mobiliteitssysteem met aandacht voor de impact op well-being, economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze opleiding schetst enerzijds de ernst van ons mobiliteitsprobleem, maar biedt op een interactieve manier hands-on oplossingen over hoe je als bedrijf of organisatie aan de slag kan met het uitwerken en implementeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid. De workshop vertrekt vanuit de specifieke context van de deelnemer en heeft als resultaat concrete oplossingen op maat van de organisatie van de deelnemer.

Doelgroep

De opleiding is gericht op alle medewerkers die binnen een organisatie te maken hebben met medewerkersmobiliteit:
– HR-verantwoordelijke
– Compensation & Benefits manager
– CSR/MVO-manager
– Milieucoördinator of omgevingsambtenaar.

Leerdoelen

Deze opleiding geeft de deelnemers alle nodige kennis en vaardigheden om zelf een mobiliteitsplan op te stellen.

Situatieschets: Waar staan we en wat zijn de trends rond mobiliteit in België?
Beleidscontext: Welke verplichtingen hebben bedrijven en organisaties?
Wat zijn de huidige en toekomstige beleidsmaatregelen
(bv. vergroening wagenpark, mobiliteitsbudget, rekeningrijden, fiscaliteit rond bedrijfsmobiliteit)?
Hoe ga ik hier als organisatie het best mee om?
Mobiliteitsmanagement: Hoe kan ik als bedrijf of organisatie een duurzaam mobiliteitsbeleid voeren?
Welke maatregelen passen het best bij mijn organisatie en welke impact heeft dit?
Mobiliteitsstrategie: Hoe kan ik een duurzaam mobiliteitsbeleid uitrollen in mijn bedrijf?
Hoe krijg ik alle neuzen in dezelfde richting?
Hoe betrek ik het best leidinggevenden, medewerkers, vakbondsvertegenwoordigers, …?

 

Dagindeling

9u00

9u30
Kennismaking en introductie Kennismaking met de focus op mobiliteitscontext van de deelnemers. Vooraf wordt een korte vragenlijst opgestuurd om een aantal kerngegevens te verzamelen waarmee de lesgever/de deelnemers aan de slag gaan tijdens de opleiding.
9u30

10u15
Mobiliteit in een ruimer kader –
Welke mobiliteitsuitdagingen zijn er?
Aan de hand van cijfers, trends, huidig en gepland beleid krijgen de deelnemers inzicht in de mobiliteitsproblematiek. De link wordt gelegd met ruimtelijke ordening, well-being, economie, milieu,…
10u30

12u30
Een duurzaam mobiliteitsplan voor mijn bedrijf – Hoe pak ik het aan? Hoe start je met een duurzaam mobiliteitsbeleid voor jouw organisatie? Welke gegevens heb ik nodig? Welk ambitieniveau mag ik nastreven?
12u30 Middagpauze met catering
13u30

15u45
Oplossingen & acties –
Welke mobiliteitsmaatregelen passen bij mijn bedrijf?
Interactieve sessie waarbij we samen mobiliteitsacties op maat van elke deelnemer voorstellen en bespreken. Het eindproduct zijn een aantal concrete maatregelen waar de deelnemers nadien mee aan de slag kunnen binnen hun organisatie.
16u00

17u00
Iedereen mobiel – Hoe krijg ik het verkocht? Welke strategische keuzes dienen we te maken om dit te realiseren? We geven tips & tricks over hoe gedragsverandering naar duurzame mobiliteit effectief kan gerealiseerd worden binnen een organisatie.
17u00 Einde van de opleidingsdag

Cursusmateriaal

  • Input van de deelnemers via een korte vragenlijst vooraf
  • Slides presentaties
  • Door de trainer aanbevolen literatuur
  • Eventueel bijkomend materiaal

Trainers

                         

Delphine Eeckhout en Vincent Meerschaert zijn de trainers voor deze opleiding. Zij werken beiden bij Traject, een adviesbureau gespecialiseerd in verkeer en mobiliteit.

Delphine is master in de Mobiliteitswetenschappen (UHasselt) en begeleidt sinds 2009 bedrijven, organisatie en overheden op weg naar meer duurzame mobiliteit. Zij stelde onder meer voor Fluvius, Colruyt Group,  VAB en Mediahuis een duurzame mobiliteitsstrategie op en adviseert deze bedrijven bij de implementatie van hun mobiliteitsbeleid. Daarnaast is ze ook mobiliteitscoach voor bedrijven in de Vlaamse rand rond Brussel in het kader van de werken aan de Brusselse Ring.

Vincent is socioloog met als bijkomende opleidingen Verkeerskunde (UHasselt), Mobiliteitsmarketing (Vlekho Business School) en Algemeen Management (Vlerick). Hij is directeur van Traject en heeft meer dan 20 jaar ervaring in mobiliteitsmanagement bij bedrijven en overheden. Vincent adviseert oa BNP Paribas, Spadel, VRT, EDF Luminus en Stad Gent in hun mobiliteitsbeleid.

Prijs

590€ (excl. BTW)

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal en catering.

Leden van strategische partners zoals het duurzaamheidsnetwerk The Shift krijgen 20% korting mits het vermelden van de promocode op het inschrijvingsformulier.

Alle opleidingen van de CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee men 20% tot 30% korting kan bekomen.

Praktisch

Datum: 14 Oktober 2021
Uur: 9u00 tot 17u00
Locatie: The Impact House, Jozef II-straat 20, 1000 Brussels
Catering: Alles is voorzien gedurende de opleiding

Praktische informatie

Datum:
14/10/2021

Prijs: € 590
excl. BTW

Locatie: The Impact House

Jozef II-straat 20, Brussels, Belgium

Tijdstip:
9u00 - 17u00

> Inschrijven

In samenwerking met Traject