Succesvol MVO implementeren

Datum publicatie: 12/09/2016

MasterClass MVO: Succesvol MVO implementeren. Interview met Dirk Le Roy (Sustenuto)

Waarom is MVO belangrijk en welke meerwaarde heeft MVO voor een organisatie?

Er zijn verschillende drijfveren waarom bedrijven en organisaties inzetten op MVO. Er is een grote groep die dit doet vanuit het perspectief van integrale kwaliteit. Consumenten en klanten verwachten immers dat organisaties hun verantwoordelijkheid opnemen voor eventuele impacten die zouden ontstaan door de activiteiten. De mate waarbij men dit structureel en consistent integreert in de activiteiten en het ook duidelijk kan communiceren naar de consumenten en klanten maakt dat MVO meerwaarde creëert.

Personeelsverantwoordelijken van MVO bedrijven merken ook de aantrekkingskracht ervan op nieuwe medewerkers. Meer en meer jongeren maken de bewuste keuze om op een zinvolle werkplek aan de slag te gaan. MVO leidt ook tot meer business.

De markt voor duurzame producten wordt groter in alle sectoren. Dit maakt dat bedrijven hun productportfolio in die richting uitbreiden.

Een van de grootste drijfveren is ook de stijgende vraag vanuit klanten naar hun leveranciers hoe zij met MVO omgaan. Op deze manier wordt MVO een competitief gegeven en drijft het de algehele integratie omhoog. Bedrijven die leveren naar de overheid krijgen hier zeker mee te maken want alle overheidsniveaus hebben grote plannen voor de verdere verduurzaming van hun aankoopketen.

Hoe krijg je draagvlak binnen je eigen organisatie rond MVO?

Er zijn natuurlijk enkele factoren die de integratie van MVO positief kunnen ondersteunen. Eerst en vooral de aanwezige cultuur. Naarmate waarden als verantwoordelijkheid opnemen en respect betonen daadwerkelijk reeds onderdeel zijn van de organisatiecultuur, is dit positief voor MVO.

De grootste vraag voor elke organisatie die strategisch met MVO wil omgaan is evenwel het belang dat de ondernemer en het management geeft aan MVO. De eerste drempel die men dient te overwinnen is een gelijkaardig begrip te creëren bij het directieteam waar MVO over gaat voor het specifieke bedrijf of de organisatie. Dit dient men dan in duidelijke acties om te zetten, die ook vertaald worden naar “wie doet wat?”.

We zien ook dat MVO organisaties er bewust voor kiezen om duidelijke doelen te stellen op bv 5 jaar. Dit maakt dat het voor iedereen duidelijk wordt waar de organisatie naar toe dient te evolueren. Draagvlak is ook gewonnen naarmate men een structuur bouwt om het actieplan uit te voeren, die niet naast de organisatie staat maar daadwerkelijk verbonden wordt met de activiteiten en de diverse verantwoordelijkheden.

Welke opleiding biedt CSR CAMPUS aan om professionals inzichten te geven in MVO?

De MasterClass MVO is een uniek, uitdagend en praktijkgericht traject waar deelnemers in 3 modules leren duurzaamheid in de praktijk te zetten. Het is de enige opleiding in België waar deelnemers uit verschillende sectoren werken aan een strategisch MVO-beleid.

De MasterClass bestaat uit 3 opleidingsmomenten en brengt bedrijfsleiders, duurzaamheidsverantwoordelijken, stafdiensten uit diverse sectoren samen (privaat, overheid, middenveld,…). Deze opleiding maakt dat je een concrete vertaling kan doen van MVO naar jouw organisatie. Je leert welke duurzaamheidsthema’s voor jouw organisatie belangrijk zijn en hoe je die omzet naar een effectief actieplan. Wanneer en hoe de stakeholders erbij betrekken, hoe communiceren en MVO integreren in bestaande activiteiten en functies komt allemaal aan bod. De MasterClass leert professionals met vertrouwen MVO te implementeren om daadwerkelijk resultaat te zien.

Testimonial Inleiding tot MVO

Andres NVIn de voorbereiding naar het behalen van het STeP label (OEKO-TEX) , was Aram Ostyn van Andres NV vooral op zoek naar kennis rond de praktische aanpak hiervan. Inleiding tot MVO leek hem hiervoor een geschikte start. “Ik vond het een heldere introductie tot een op het eerste zicht moeilijke materie. Het is voor mij duidelijk geworden dat ik verder moet kijken dan het interne luik. Externe partijen zijn even belangrijk. Ondertussen zijn we begonnen met het wereldwijd in kaart brengen van onze leveranciers met als doel een betere structuur en selectie te brengen in de leveranciersprocedure, rekening houdende met duurzaamheid.”

Testimonial Strategisch aan de slag met MVO

unilin_logoTino Mulle (Chief Sustainability Officer bij UNILIN): MVO ondernemen is een vlag die vele ladingen dekt, met het risico dat het een te vaag begrip wordt voor professionele organisaties en dreigt een gegeven te worden naast de eigenlijke bedrijfsstrategie.

Deze opleiding leert hoe MVO als een onderdeel van de business strategie dient benaderd te worden, waardoor het een concreet begrip wordt voor bedrijfsleiders en directiecomités dat vertaald wordt in een bedrijfsvisie met duidelijke targets en implementatiestappen. Deze opleiding is dus aan te raden voor iedereen die voelt dat een benadering van MVO vanuit de klassieke ‘milieuhoek’ onvoldoende resultaat oplevert en zoekt naar een alternatieve (en mijn inziens de juiste) benadering.

Praktische informatie en inschrijven

De MasterClass MVO vindt dit najaar plaats in Gent vanaf 6 oktober 2016. Voor het volledige programma, alle praktische informatie of om in te schrijven, kan u steeds terecht op onze website.< Terug naar het nieuwsoverzicht