Het belang van CO2-management voor uw organisatie

Datum publicatie: 13/10/2016

Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met rapporteringsmethodes (bv. GRI/CO2-prestatieladder, etc..) waarin hen wordt gevraagd om zichzelf CO2 en/of energiereductie targets op te leggen. Bij het vormgeven van een CO2- en energiebeleid is het belangrijk dat risico’s weggenomen kunnen worden en dat de zoektocht naar de juiste instrumenten vlot kan verlopen.

De trend rond MVO is al een hele tijd aan de gang. Sinds de grote VN top rond duurzame ontwikkeling in Rio 2012 werd er een extra stimulans gegeven aan reeds bestaande nationale initiatieven door de oprichting van het tienjarig programma rond duurzame consumptie en productie. Het verminderen van de klimaatimpact van aankopen is voor veel organisaties een belangrijke doelstelling. Een aantal nuttige tools bieden hen de nodige ondersteuning.

Dit najaar organiseren wij in samenwerking met CO2logic de opleiding “CO2-Management” voor 2 belangrijke doelgroepen, namelijk voor Aankopers enerzijds en Facility Managers anderzijds. Jan Janssen en Kristof Descheemaeker maken tijdens deze interactieve opleidingen de deelnemers vertrouwd met de positieve impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op de klimaat- en milieuproblematiek.

In de opleidingCO2-management voor Aankopers wordt er algemeen ingegaan op de mogelijkheden om de klimaatimpact van aankopen te verminderen. Er wordt besproken hoe de klimaatimpact berekend en verminderd kan worden, zowel op algemeen als specifiek niveau (gebouwen, voertuigen, kantoormateriaal, etc. ). Nuttige tools worden aangehaald en besproken. Tot slot wordt besproken hoe het mogelijk is klimaatneutraliteit te bereiken.

In de opleiding CO2-management voor Facility Managers leert u uw CO2- en energiebeleid concreet vorm te geven, op te volgen en te controleren en worden tools aangereikt om kosten te verminderen zonder risico’s. Er wordt ook meegegeven hoe u het hoger management kan overtuigen om het CO2- en energiebeleid hoger op de agenda te plaatsen.

Om het interactieve karakter van deze opleidingen te bewaren, is het aantal plaatsen beperkt, tijdig inschrijven is de boodschap.< Terug naar het nieuwsoverzicht