Wat doen we?

Maatschappelijke impact versterken

CSR Campus is een platform voor opleidingen op vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. CSR Campus richt zich tot professionals die duurzaamheid succesvol in hun organisatie willen integreren met als doel een grotere maatschappelijke impact te creëren voor de medewerkers, klanten, leveranciers, het milieu en de maatschappij.

via een ‘co-creatie’-platform

CSR Campus ontwikkelt perfect afgestemde opleidingen voor professionals over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Dat gebeurt in continue dialoog (co-creatie) met partners, experts en stakeholders. Zo integreert elke opleiding de meest recente inzichten en trends in duurzame performantie. Als erkende coöperatieve vennootschap stelt CSR Campus maatschappelijke meerwaarde voorop. Neem gerust contact op om mogelijke samenwerkingen te verkennen of bekijk ons opleidingsaanbod.

voor alle professionals en organisaties

CSR Campus wil hét opleidingsplatform zijn inzake MVO en duurzaamheid in Vlaanderen en België. Wij staan ten dienste van alle professionals en organisaties, ongeacht sector en grootte. 

 

 

The Sustainable Development Goals (SDG)

CSR Campus heeft een directe impact op SDG 4 en SDG 17. Daarnaast heeft CSR Campus via haar opleidingen en deelnemers ook indirecte impacts op verschillende SDGs zoals bijvoorbeeld SDG 11 met de opleiding mobiliteit.

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs

Via vorming aan professionals voorziet CSR CAMPUS relevante kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen in organisaties.

SDG 17 – Partnerschappen

CSR CAMPUS bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring, faciliteert de uitbouw van netwerken en brengt ‘like-minded’ professionals samen voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten inzake duurzaamheid.

Wie zijn we?

 

Dirk Le Roy picture

Dirk Le Roy, oprichter CSR CAMPUS.

MiekePieters2015

Mieke Pieters, oprichter CSR CAMPUS

Screen Shot 2016-01-07 at 07.01.35

Lars Moratis, oprichter CSR CAMPUS

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid hebben maturiteit bereikt. Dankzij CSR CAMPUS kan je beide nu efficiënt en professioneel integreren in je organisatie!” “Performantie en impact op vlak van duurzaam aankopen en duurzaam Facility Management, hoe begin je eraan? CSR CAMPUS biedt het antwoord. Ze brengt je het nodige inzicht bij over hoe je duurzaamheid kan integreren in de praktijk van de aankoper en de Facility Manager.” “Als je effectief duurzaam wilt ondernemen en organiseren zijn motivatie en enthousiasme belangrijk, maar onvoldoende. Je hebt kennis, vaardigheden, tools en professionele uitwisseling nodig. CSR CAMPUS biedt dat via opleidingen over essentiële thema’s. Daarmee is CSR CAMPUS een katalysator voor professionals en organisaties die het verschil willen maken.”