KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen.

CSR Campus werd door de Vlaamse Overheid erkend  voor de pijler Opleiding. Ons erkenningsnummer is DV.O217506.

De KMO-portefeuille subsidieert 20 of 30% van de kostprijs van opleidingen die gevolgd worden door werknemers binnen een organisatie. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van de werking van de organisatie.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online (www.kmo-portefeuille.be) nadat u een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding zijn ingediend. Als u voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet u uw organisatie eerst registreren.

Wat heeft u nodig voor uw subsidieaanvraag:

Voor meer gedetailleerde informatie over de procedure kan u steeds terecht op www.kmo-portefeuille.be of kan u telefonisch contact opnemen via het gratis nummer 1700.