Zorg op maat voor smart cities

Een design Thinking transitietraject

 

“Je kan problemen nu eenmaal niet oplossen met dezelfde mindset waarin je ze creëerde. Wij moeten dus onze denkpatronen aanpassen willen we de problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen aanpakken en oplossen.”, Albert Einstein

Vandaag wordt de vraag naar langdurende vormen van ondersteuning, ouderenzorg, chronische zorg, geestelijke gezondheidszorg, … belangrijker. De technologische ontwikkelingen binnen de zorg zijn ongelofelijk vooruitstrevend. Zorgrobots worden mantelzorgers, electronische pillen registreren hoe het met je gaat, wearables peilen naar je dagelijkse mentale en fysieke gezondheid. Grenzen tussen zorg en welzijn vervagen. De focus ligt niet langer enkel op genezing maar verbreedt zich naar welzijn en levenskwaliteit.

Preventie en vermaatschappelijking van de zorg ligt op ieders lippen. Een nobel doel.

Maar hoe begeef je je als bedrijf of organisatie in die zeer dynamische en complexe wereld van de zorg? Wie zijn de mensen waar je zorg voor wil dragen, zorg aan besteden, je zorgen maken over, … Aan welke soort zorg hebben ze behoefte? En wanneer zijn ze echt zorgbehoevend?

Hoe stem je je producten, diensten, processen en systemen af op deze noden en de technologische mogelijkheden van vandaag? En hoe vertaal je innovatieve ideeën in een future-proof businessmodel?

Hoog tijd dus om onze comfortzone te verlaten en aan transitiemanagement te doen want de toekomst van de zorg ligt onze handen!

 

Programma

Design Thinking is een iteratieve ontwerpmethodiek die een strategische, oplossingsgerichte én creatieve aanpak biedt voor het ontwarren en oplossen van complexe problemen.

Design Thinking hanteert de ‘PeoplePlanetProsperityPeace & Partnerships‘ filosofie en zet de gebruikers, de mensen en de gemeenschap in zijn geheel, centraal.

De sprekers, cases en de toepassingen zijn volledig georiënteerd op de zorgsector.

We belichten de 5 fasen van een Design Thinking-proces en passen ze toe aan de hand van hands-on oefeningen.

 • Empathise > Dompel u onder in de wereld van uw gebruikers
 • Define > Definieer aan de hand van de verkregen inzichten de behoeften en problemen van uw gebruikers
 • Ideate > Vertrek vanuit die veronderstellingen en bedenk zoveel mogelijk creatieve en innovatieve oplossingen
 • Prototype > Vertaal de beste ideeën in hands-on prototypes
 • Test > Test de oplossingen en stuur bij indien nodig

Sessie 1

Design Thinking als mindset: algemene methodologie + cases

Sessie 2

Co-creatie- en participatietools (o.a. doelgroepen – en stakeholdersanalyse) + oefeningen

Sessie 3

Analyse- en creativiteitstools (o.a. probleemanalyse, framing en re-framing) + oefeningen

Sessie 4

Businessmodel

 

Doelgroep

Bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en werkveldorganisaties uit de zorgsector die grondig willen kennismaken met de kracht en het potentieel van Design Thinking om de methode voor te schrijven, in te zetten en te vertalen naar hun eigen organisaties.

 

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de Design Thinking methodologie en -mindset.
 • Samenstellen van participatie- en co-creatieteams voor een Design Thinking traject.
 • Framen en re-framen van problemen en uitdagingen.
 • Begrijpen en kunnen toepassen van de tools (o.a. persona’s & journey’s)
 • Inzicht in bestaande visualisatie- en communicatietools
 • Gebruik van Businessmodel Canvas
 • Discussie- en reflectieplatform met peers.

Trainers

Apollo18

Impact Creators on a Mission.

Samen met onze klanten creëren we duurzame, economische en sociale impact. Wij gebruiken hiervoor de Design Thinking methode.

Een co-creatieve, strategische, mensgerichte én probleemoplossende aanpak om complexe uitdagingen te contextualiseren, innovatieve ideeën vorm te geven en zinvolle nieuwe producten en diensten te vermarkten. Toekomstgericht, gedragen en waardegedreven.

Docenten: Adriaan Debruyne en Saskia Westerduin

Gasten: experten en ervaringsdeskundigen uit stads- en projectontwikkeling

 

Prijs

Prijs: 950 EUR (excl. BTW)

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal en catering.

Leden van onze strategische partners (VIB, The Shift, VMx, IFMA, Febelux, BESA) krijgen 20% korting mits het vermelden van de promocode (door de partner verstrekt) op het inschrijvingsformulier. Alle opleidingen van de CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee je 30 tot 40% korting kan bekomen.

Praktische informatie

02/05/2019
09/05/2019
16/05/2019
23/05/2019

Prijs: € 950
(excl. BTW)

Credits:
190

Locatie: NEST, Gent
(Graaf van Vlaanderenplein 40, Gent, België)

Tijdstip:
09u00-12u30

> Inschrijven