Succesvolle strategieën voor duurzaam aankopen

In samenwerking met:

                                   NBN

Kent u de 5 kritische succesfactoren om van duurzaam aankopen een succes te maken in uw organisatie? Draagvlak creëren voor duurzaam aankopen is alvast de eerste stap. Maar ook het bepalen van die strategische doelstellingen die cruciaal zijn voor de organisatie en het mee onderbouwen van de business case van duurzaam aankopen zijn van belang. Duurzaam aankopen is goed en efficiënt aankopen met méér waarde voor de organisatie en voor haar belangrijkste stakeholders.

Programma

09.00u Onthaal met koffie

09.30u MODULE 1 – Draagvlak voor duurzaam aankopen

 •            Uitdagingen en opportuniteiten
 •            De nieuwe rol van de aankoper
 •            Dialoog en samenwerking voor meer impact

11.00u  MODULE 2 – Focus op de strategische prioriteiten

 •           Aankoop als strategische partner
 •           Aligneren van de business- en de aankoopstrategie
 •           Het in kaart brengen van de impact, de risico’s en de opportuniteiten
 •           Het kiezen van prioritaire productgroepen
 •           Het meten van de impact van duurzaam aankopen

12.30u Lunch

14.00u Module 3 – Mainstream duurzaamheid in uw aankoopproces

 • De bouwstenen van een duurzaam aankoopproces
 • Business-opportuniteiten bij het verduurzamen van het aankoopproces
 • De markt als partner voor duurzaamheid en innovatie

CASE: SPADEL – Procuring The Future

Jo Swennen- Supply Chain Management (spreker onder voorbehoud)

SPADEL heeft een ambitieuze aankoopstrategie ontwikkeld met duurzaamheid in het DNA. Hoe wordt zo een aankoopstrategie ontwikkeld? Wat zijn belangrijke stappen? Hoe overtuig je de stakeholders? En hoe gebeurt de afstemming met de business strategie?

16.00u Module 4 – De business case van duurzaam aankopen

 •        4 strategieën voor efficiëntie én impact
 •       Challenge de ‘price-only-mindset’
 •       Duurzaam aankopen is slim aankopen

CASE: VLAAMSE OVERHEID – Streven naar duurzaam én goedkoper

Alexander Lemmens – Expert Duurzame Overheidsopdrachten van het Agentschap Facilitair Bedrijf van Vlaanderen

Vlaanderen gaat voor 100% duurzaam aankopen tegen 2020. Wat wil Vlaanderen precies bereiken en hoe pakt het Facilitair Bedrijf deze uitdaging aan? Alexander Lemmens licht toe welke doelstellingen, acties en meetinstrumenten nodig zijn om deze ambitie te realiseren.

17.00u – Einde

Trainer

MiekePieters2015

twitter   linkedin

Met meer dan 15 jaar ervaring op vlak van MVO en duurzaam aankopen heeft Mieke Pieters inzichten verworven in de link tussen Facility Management, aankoop, performantie en duurzaamheid.

Mieke Pieters is economist van opleiding en werkte meer dan 10 jaar voor de Stad Gent als verantwoordelijke voor de uitbouw van het strategisch en duurzaam aankoopbeleid. Mieke Pieters is zaakvoerder van THE GLOBAL PICTURE, waar ze professionals ondersteunt op vlak van excellente performantie in duurzaam aankopen, duurzaam ketenbeheer en duurzaam Facility Management. Zij is tevens manager en mede-oprichter van de CSR CAMPUS, het platform voor opleidingen op vlak van MVO en duurzaamheid.

 

Prijs

590 €

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal en catering. De inschrijvingen gebeuren via onze partner VIB en via hen is het ook mogelijk om met de KMO-portefeuille te werken waardoor je 30 tot 40% korting kan bekomen. Indien je lid bent van een van onze strategische partners (The Shift, VMx, IFMA, Febelux, BESA) vergeet dan zeker niet de promocode (door de partner verstrekt) te vermelden op het inschrijfformulier waarmee je 20% korting kan bekomen.

Praktische informatie

20/11/2018

Prijs: € 590
(excl. BTW)

Credits:
55

Locatie: CSR Campus, Gent
(Merelbekestationplein 10, Gent, België)

Tijdstip:
09u00-17u00

Inschrijven

In samenwerking met

Wat men van deze opleiding vindt:

 

“Na het volgen van deze workshop wordt het wollige begrip duurzaamheid een stuk concreter en toegankelijker. Waar het begrip nu nog dikwijls gecatalogeerd wordt bij de ‘groene jongens’ wordt het duidelijk dat dit veel eerder aansluit bij een gezonde en verstandige manier van werken. Dit wordt ook meteen duidelijk gemaakt door de lesgeefster.”