Lezingenreeks psychologie voor duurzaamheid

Gedrag als sleutel voor duurzaamheid

Als er één sleutel voor duurzaamheid is, dan is het hoogstwaarschijnlijk menselijk gedrag. Om die reden zijn inzichten uit de psychologie onmisbaar voor iedere serieuze duurzaamheidsprofessional. De psychologie biedt allerhande kennis en handvatten om tegen de achtergrond van duurzaamheidsvraagstukken slim met zowel de mogelijkheden als de beperkingen van ons gedrag om te gaan.

Maar hoe vanzelfsprekend die notie ook mag klinken, zo weerbarstig is de praktijk. Het blijkt om allerlei redenen vaak bijzonder lastig om kennis van gedrag effectief in te zetten voor duurzaamheid. Het menselijk doen en laten, gestuurd door een combinatie van uiteenlopende motivaties, opvattingen over en ervaringen met duurzaamheid, rollen en identiteiten, emoties en de sociale omgeving, laat zich nu eenmaal niet zo gemakkelijk beïnvloeden. Proberen, experimenteren en leren vormen daarom het devies. Uiteraard niet in het luchtledige, maar tegen de achtergrond van de vele inzichten die de psychologie te bieden heeft.

Of het nu gaat om het succesvol vermarkten van duurzame producten, om het sneller realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid, om meer draagvlak voor duurzaamheid binnen een organisatie te verkrijgen, om ruimte te geven aan gevoelens die het werken aan een betere wereld oproept, of om mensen te mobiliseren om actie te ondernemen tegen klimaatverandering: inzicht in de werking van het menselijk brein is essentieel om duurzame ontwikkeling écht te versnellen.

Een betere wereld begint bij mensenkennis. Gedegen mensenkennis, welteverstaan.

 

Van theorie tot praktijk

De lezingenreeks richt zich vanuit diverse, actuele en originele invalshoeken op de mythes en de mogelijkheden van menselijk gedrag om duurzaamheid te bevorderen. Inspirerende topsprekers en vooraanstaande deskundigen uit binnen- en buitenland delen hun belangrijkste inzichten en formuleren op een toegankelijke manier ideeën en oplossingen, waarbij theorie en praktijk met elkaar worden verbonden. Ieder van hen doet dat vanuit zijn of haar eigen specialisme, opvattingen en ervaringen, in een eigen stijl.

Daarmee biedt deze reeks je een rijke en inspirerende leerervaring die jouw duurzame denken en doen uitdaagt en zicht biedt op praktische toepassingen van de psychologie voor duurzaamheid voor jouw organisatie en binnen jouw praktijk.

 

Programma

Het programma van deze reeks is opgebouwd uit vijf sessies, waarvan de laatste sessie het karakter heeft van een workshop.

Sessie 1: ‘Persuasion by design: vensters op het sturen van duurzaam gedrag’, Dr. Sander Hermsen (Hogeschool Utrecht)

Sessie 2: ‘Buying a better world? Duurzaam consumentengedrag begrijpen’, dr. Liselot Hudders en Dr. Dieneke van de Sompel (Universiteit Gent)

Sessie 3: ‘Nudging: de theorie en praktijk van duwtjes in de groene richting’, Drs. Aranka Sinnema (Duwtje)

Sessie 4: ‘Tussen groen gevoel en hebzucht: hoe emoties ons gedrag sturen’, Prof.dr. Marcel Zeelenberg (Universiteit van Tilburg)

Sessie 5: ‘De psychologie toegepast: gedrag veranderen in zeven stappen’, Drs. Fran Bambust (Ovum Novum Perplexicorum)

 

 

 

Data, tijd en locatie

De lezingen vinden plaats op vrijdag 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 23 november en 7 december in de CSR Campus in Gent. De cursuslocatie is goed met het openbaar vervoer bereikbaar. De colleges starten om 14.00 uur en duren tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

 

Doelgroep

De reeks is toegankelijk voor iedereen die in het snijvlak van psychologie, duurzaamheid en gedragsverandering is geïnteresseerd. De reeks is in het bijzonder interessant voor MVO-managers, duurzaamheidscoördinatoren, beleidsmakers die zich richten op het stimuleren van duurzaamheid, managers sociale innovatie, HR-managers en marketing- en communicatieprofessionals die zich met duurzaamheid bezighouden. Iedere andere geïnteresseerde is uiteraard eveneens van harte welkom om deel te nemen.

 

Studiemateriaal

Deelnemers aan deze reeks ontvangen gratis het boek ‘Draaiboek Gedragsverandering’. Tevens ontvangen deelnemers per lezing een rijke selectie aan studiematerialen om zich vrijblijvend verder te verdiepen in de materie. Dit studiemateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

 

Deelnamekosten en inschrijven

Deelname kost € 795,- (excl. BTW), inclusief studiemateriaal en eindborrel.

Leden van onze strategische partners (VIB, The Shift, VMx, IFMA, Febelux, BESA) krijgen 20% korting mits het vermelden van de promocode (door de partner verstrekt) op het inschrijvingsformulier. Alle opleidingen van de CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee je 30 tot 40% korting kan bekomen.

 

 

 

 

Praktische informatie

05/10/2018
19/10/2018
09/11/2018
23/11/2018
07/12/2018

Prijs: € 795
(excl. BTW)

Credits:

Locatie: CSR Campus, Gent
(Merelbekestationplein 10, 9050 Gent, België)

Tijdstip:
14u00 - 16u30

> Inschrijven

In samenwerking met de Impact Academy