Project- en stadsontwikkeling voor smart cities

Een Design Thinking transitietraject

 

“Je kan problemen nu eenmaal niet oplossen met dezelfde mindset waarin je ze creëerde. Wij moeten dus onze denkpatronen aanpassen willen we de problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen aanpakken en oplossen.”, Albert Einstein

Vandaag staan onze gemeenten en steden voor belangrijke uitdagingen. Economische, praktische, sociale en ecologische overwegingen drijven mensen steeds meer richting steden.

De grote vraag naar goede woningen, onze kwaliteitseisen voor de woon- en werkomgeving en de uitdagingen met betrekking tot mobiliteit en duurzaamheid dwingen de stad en haar inwoners om belangrijke keuzes te maken.

Met  allerlei bouwprojecten wordt gepoogd een antwoord te bieden op de steeds groter wordende huisvestingsvraag. Appartementen, assistentiewoningen, stadsvilla’s, sociale woningen, kantoren, bedrijvencentra… schieten als paddestoelen uit de grond.

Maar wie zijn die mensen die er moeten werken, wonen of een thuis zoeken? Welke zijn hun noden, hun wensen en hun mogelijkheden of beperkingen?

Hoe pak je dit aan? Als stads- of gemeentebestuur, als projectontwikkelaar of architect.

Nieuwe technologieën moeten onze steden ‘smart’ maken. Maar hoe zorgen we ervoor dat ze ook sociaal blijven? Op mensenmaat? Een biotoop vormen waar we duurzaam kunnen samen leven, wonen, werken en ontspannen. Een veilige thuis voor jezelf en je gezin, een ontmoetingsplek voor vrienden, een vruchtbare plaats om te ondernemen, een werkplek? Gastvrij, zorgend, inspirerend, verbindend, milieubewust en veilig.

We zijn dus verplicht om onze comfortzone te verlaten en aan transitiemanagement te doen!

Programma

Design Thinking is een iteratieve ontwerpmethodiek die een strategische, oplossingsgerichte én creatieve aanpak biedt voor het ontwarren en oplossen van complexe problemen.

Design Thinking hanteert de ‘PeoplePlanetProsperityPeace & Partnerships‘ filosofie en zet de gebruikers, de mensen en de gemeenschap in zijn geheel, centraal.

De sprekers, cases en de toepassingen zijn volledig georiënteerd op stads- en projectontwikkeling.

We belichten de 5 fasen van een Design Thinking-proces en passen ze toe aan de hand van hands-on oefeningen.

 • Empathise > Dompel u onder in de wereld van uw gebruikers
 • Define > Definieer aan de hand van de verkregen inzichten de behoeften en problemen van uw gebruikers
 • Ideate > Vertrek vanuit die veronderstellingen en bedenk zoveel mogelijk creatieve en innovatieve oplossingen
 • Prototype > Vertaal de beste ideeën in hands-on prototypes
 • Test > Test de oplossingen en stuur bij indien nodig

Sessie 1

Design Thinking als mindset: algemene methodologie + cases

Sessie 2

Co-creatie- en participatietools (o.a. doelgroepen – en stakeholdersanalyse) + oefeningen

Sessie 3

Analyse- en creativiteitstools (o.a. probleemanalyse, framing en re-framing) + oefeningen

Sessie 4

Businessmodel

 

Doelgroep

Bedrijven, organisaties, steden en gemeentes en werkveldorganisaties die grondig willen kennismaken met de kracht en het potentieel van Design Thinking om de methode voor te schrijven, in te zetten en te vertalen naar hun eigen organisaties.

 

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de Design Thinking methodologie en -mindset.
 • Samenstellen van participatie- en co-creatieteams voor een Design Thinking traject.
 • Framen en re-framen van problemen en uitdagingen.
 • Begrijpen en kunnen toepassen van de tools (o.a. persona’s & journey’s)
 • Inzicht in bestaande visualisatie- en communicatietools
 • Gebruik van Businessmodel Canvas
 • Discussie- en reflectieplatform met peers.

Trainers

Apollo18

Impact Creators on a Mission.

Samen met onze klanten creëren we duurzame, economische en sociale impact. Wij gebruiken hiervoor de Design Thinking methode.

Een co-creatieve, strategische, mensgerichte én probleemoplossende aanpak om complexe uitdagingen te contextualiseren, innovatieve ideeën vorm te geven en zinvolle nieuwe producten en diensten te vermarkten. Toekomstgericht, gedragen en waardegedreven.

Docenten: Adriaan Debruyne en Saskia Westerduin

Gasten: experten en ervaringsdeskundigen uit stads- en projectontwikkeling

 

Prijs

Prijs: 950 EUR (excl. BTW)

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal en catering.

Leden van onze strategische partners (VIB, The Shift, VMx, IFMA, Febelux, BESA) krijgen 20% korting mits het vermelden van de promocode (door de partner verstrekt) op het inschrijvingsformulier. Alle opleidingen van de CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee je 30 tot 40% korting kan bekomen.

Praktische informatie

12/02/2019
19/02/2019
26/02/2019
05/03/2019

Prijs: € 950
(excl. BTW)

Credits:
190

Locatie: NEST, Gent
(Graaf van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent, België)

Tijdstip:
9u00 tot 12u30

> Inschrijven