MasterClass Circulaire Economie dag 3 – Circulaire economie toegepast, deel 1

Je hebt al gehoord van grondstoffenschaarste, deeleconomie, Cradle2Cradle producten, leasingmodellen, production on demand, valorisatie van reststromen… maar je kan nog niet direct vatten wat dit voor jou zou betekenen? Dan is de Masterclass Circulaire Economie iets voor jou.

Wat betekent dat, circulaire economie?

Op wereldniveau neemt de vraag naar eindige grondstoffen en materialen steeds meer toe.  Er ontstaat met andere woorden een bevoorradingsrisico én een steeds toenemende druk op mens en milieu. Maar door een andere aanpak, de nodige vindingrijkheid en innovaties kunnen we deze situatie omvormen tot een (concurrentieel) voordeel. Maar hoe?

De Masterclass Circulaire Economie zoomt in op opkomende circulaire trends: welke business strategieën zitten hier achter? De circulaire economie – met als basisfilosofie verstandiger omgaan met grondstoffen – biedt verschillende ecologische en zakelijke opportuniteiten.

Tijdens vier sessies van een halve dag, ontdek je welke kansen de circulaire economie biedt voor de toekomst. We kijken naar het hoe en wat, naar evoluties en beleid en welke key drivers belangrijk zijn om naar een circulaire economie te evolueren.

Programma dag 3 – Circulaire economie toegepast, deel 1

13u30. Welkom & programma van de dag (Kristof Debrabandere)

13u35. Recyclage in de circulaire economie (Werner Annaerts, Suez)

Recyclage speelt een belangrijke rol in het sluiten van materiaalkringlopen. We exploreren de laatste innovaties in het domein. Deze vernieuwingen maken heel wat nieuwe business modellen mogelijk, maar hebben ook knelpunten en uitdagingen.

15u00. Pauze

15u30. Logistiek in de circulaire economie (Möbius)

Dat logistiek een centrale plaats inneemt in het operationele model van een circulaire business spreekt voor zich. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van verschillende circulaire business modellen vanuit een logistiek oogpunt en de determinanten die de manier waarop logistiek

wordt ingevuld beïnvloeden. Logistieke basisconcepten komen aan bod zoals reverse logistics, de aspecten naast transport, en de logistieke ‚wetten’ waar je mee moet rekening houden, slimme partnerships in logistiek.

16u50 – 17u00. Afronden. What’s next?

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die een grondige kennis over circulaire economie willen verwerven. Ervaring met duurzaamheid is geen vereiste. De masterclass is breed gericht op wie bij de overheid of belangenorganisaties werkt, ondernemingen of NGO’s.

Leerdoelen

Na deze opleiding ken je:

  • de leidende principes en evoluties binnen de circulaire economie

Na deze opleiding begrijp je:

  • de op til staande veranderingen binnen de zakelijke wereld
  • de veranderingen binnen het Europees en Vlaams materialenbeleid
  • welke randvoorwaarden er bestaan om tot een succesvolle circulaire economie te komen

Na deze opleiding kan je:

  • de mogelijkheden van de circulaire economie vertalen naar jouw eigen context.

Prijs

290 EUR (excl. BTW)

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal en catering.

Leden van onze strategische partners (VIB, The Shift, VMx, IFMA, Febelux, BESA) krijgen 20% korting mits het vermelden van de promocode (door de partner verstrekt) op het inschrijvingsformulier. Alle opleidingen van de CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee je 30 tot 40% korting kan bekomen.

Praktische informatie

18/10/2018

Prijs: € 290
(excl. BTW)

Credits:
25

Locatie: CSR Campus, Gent
(Merelbekestationplein 10, 9050 Gent, België)

Tijdstip:
13u30 - 17u00

> Inschrijven

In samenwerking met