MasterClass Circulaire Economie dag 4 – Circulaire economie toegepast, deel 2

Je hebt al gehoord van grondstoffenschaarste, deeleconomie, Cradle2Cradle producten, leasingmodellen, production on demand, valorisatie van reststromen… maar je kan nog niet direct vatten wat dit voor jou zou betekenen? Dan is de Masterclass Circulaire Economie iets voor jou.

Wat betekent dat, circulaire economie?

Op wereldniveau neemt de vraag naar eindige grondstoffen en materialen steeds meer toe.  Er ontstaat met andere woorden een bevoorradingsrisico én een steeds toenemende druk op mens en milieu. Maar door een andere aanpak, de nodige vindingrijkheid en innovaties kunnen we deze situatie omvormen tot een (concurrentieel) voordeel. Maar hoe?

De Masterclass Circulaire Economie zoomt in op opkomende circulaire trends: welke business strategieën zitten hier achter? De circulaire economie – met als basisfilosofie verstandiger omgaan met grondstoffen – biedt verschillende ecologische en zakelijke opportuniteiten.

Tijdens vier sessies van een halve dag, ontdek je welke kansen de circulaire economie biedt voor de toekomst. We kijken naar het hoe en wat, naar evoluties en beleid en welke key drivers belangrijk zijn om naar een circulaire economie te evolueren.

Programma dag 4 – Circulaire economie toegepast, deel 2

13u30. Welkom & programma van de dag (Kristof Debrabandere)

13u35.  Circulair bouwen (Anne Paduart, BBL/VUB)

Wat betekent circulair bouwen? Thomas Rau geeft een eerste aanzet met de uitwerking van materialenbanken. Maar dan hebben we het nog niet over de integratie van dynamisch en aanpasbaar bouwen, de- en remontabel, en bio-ecologisch bouwen of de rol van opkomende technologieën zoals 3D-printen of regeneratief bouwen. We schetsen een beeld van wat bouwen in de Circulaire Economie betekent, welke kansen er liggen door trendverschuivingen, technologische ontwikkelingen en nieuwe materialen.

15u00. Pauze

15u30.  Circulair aankopen (Mieke Pieters, The Global Picture)

Vlaanderen Circulair lanceerde, in samenwerking met The Shift, BBL en VVSG een Green Deal Circulair Aankopen. Meer dan 80 deelnemende organisaties zullen circulaire experimenten opstarten. Tijdens deze sessie leer je welke handvaten je kan aangrijpen binnen het aankoopbeleid om de principes van de circulaire economie toe te passen. Zo krijg je als aankoper de waarborg dat de materialen of producten aan het eind van gebruiksfase worden ingezet in een nieuwe cyclus. Als aanbieder ontdek je hoe je je product of dienst optimaal omschrijft.

16u50 – 17u00 afronden

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die een grondige kennis over circulaire economie willen verwerven. Ervaring met duurzaamheid is geen vereiste. De masterclass is breed gericht op wie bij de overheid of belangenorganisaties werkt, ondernemingen of NGO’s.

Leerdoelen

Na deze opleiding ken je:

  • de leidende principes en evoluties binnen de circulaire economie

Na deze opleiding begrijp je:

  • de op til staande veranderingen binnen de zakelijke wereld
  • de veranderingen binnen het Europees en Vlaams materialenbeleid
  • welke randvoorwaarden er bestaan om tot een succesvolle circulaire economie te komen

Na deze opleiding kan je:

  • de mogelijkheden van de circulaire economie vertalen naar jouw eigen context.

Prijs

290 EUR (excl. BTW)

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal en catering.

Leden van onze strategische partners (VIB, The Shift, VMx, IFMA, Febelux, BESA) krijgen 20% korting mits het vermelden van de promocode (door de partner verstrekt) op het inschrijvingsformulier. Alle opleidingen van de CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee je 30 tot 40% korting kan bekomen.

Praktische informatie

25/10/2018

Prijs: € 290
(excl. BTW)

Credits:
25

Locatie: CSR Campus, Gent
(Merelbekestationplein 10, 9050 Gent, België)

Tijdstip:
13u30 - 17u00

> Inschrijven

In samenwerking met