Masterclass Circulaire Economie Dag 4: Circulaire Economie, toegepast – deel 2

Je hebt al gehoord van grondstoffenschaarste, deeleconomie, Cradle2Cradle producten, leasingmodellen, production on demand, valorisatie van reststromen… maar je kan nog niet direct vatten wat dit voor jou zou betekenen? Dan is de Masterclass Circulaire Economie iets voor jou.

De Masterclass Circulaire Economie zoomt in op opkomende circulaire trends: welke business strategieën zitten hier achter? De circulaire economie – met als basisfilosofie verstandiger omgaan met grondstoffen – biedt je bedrijf verschillende ecologische en zakelijke opportuniteiten.

Al deze modellen spelen een rol binnen een economie die inzet op duurzamer materiaalgebruik. Het huidige materiaalverbruik legt een veel te hoge milieudruk op de aarde. Bovendien ontstaat voor veel materialen een bevoorradingsrisico voor Europese bedrijven: de mondiale vraag neemt toe, maar de productie stagneert. Om die reden moet ons materiaalverbruik en de daarbij horende productie- en consumptiepatronen drastisch herdacht worden. Door vindingrijkheid en innovatie kunnen we van deze omslag een economische opportuniteit en een internationaal concurrentieel voordeel maken.

Tijdens vier sessies van een halve dag, ontdek je welke kansen de circulaire economie biedt voor de toekomst. We kijken naar het hoe en wat, naar evoluties en beleid en welke key drivers belangrijk zijn om naar een circulaire economie (of een circulaire onderneming) te evolueren.

Programma dag 4: Circulaire economie toegepast – deel 2

13u30. Welkom & programma van de dag

Gil Stevens, C2C Platform

 

13u35 Circulair inkopen

Mieke Pieters, The Global Picture

Vlaanderen Circulair lanceerde, in samenwerking met The Shift, BBL en VVSG een Green Deal Circulair Inkopen. Meer dan 80 deelnemende organisaties zullen circulaire experimenten opstarten. Tijdens deze sessie leer je welke handvaten je kan aangrijpen binnen het inkoopbeleid om de principes van de circulaire economie toe te passen. Zo krijg je als inkoper de waarborg dat de materialen of producten aan het eind van gebruiksfase worden ingezet in een nieuwe cyclus. Als aanbieder ontdek je hoe je je product of dienst optimaal omschrijft.

 

15u00. Pauze

 

15u30 Circulair bouwen

Jan Leyssens (Regenerative Design)

Wat betekent circulair bouwen? Thomas Rau geeft een eerste aanzet met de uitwerking van materialenbanken. Maar dan hebben we het nog niet over de integratie van dynamisch en aanpasbaarbouwen, de- en remontabel, en bio-ecologisch bouwen of de rol van opkomende technologieën zoals 3D-printen of regeneratief bouwen. We schetsen een beeld van wat bouwen in de Circulaire Economie betekent, welke kansen er liggen door trendverschuivingen, technologische ontwikkelingen en nieuwe materialen.

 

16u50 – 17u00 afronden

 

Prijs

290 EUR (excl. BTW)

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal en catering.

Leden van onze strategische partners (VIB, The Shift, VMx, IFMA, Febelux, BESA) krijgen 20% korting mits het vermelden van de promocode (door de partner verstrekt) op het inschrijvingsformulier. Alle opleidingen van de CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee je 30 tot 40% korting kan bekomen.

Inschrijven

Masterclass

Dag 1

04/10/2018 Gent

Dag 2

11/10/2018 Gent

Dag 3

18/10/2018 Gent

Dag 4

25/10/2018 Gent

Gegevens deelnemer

Organisatie

Aanspreking *

Voornaam *

Naam *

Functie

E-mail *

Telefoon *

Betaling via KMO portefeuille

Betaling via Credits

Facturatiegegevens

Organisatie *

Type organisatie

Adres

Postcode

Gemeente

BTW nummer *

Promocode
*Dit is de code die u heeft ontvangen van één van de partners van de CSR CAMPUS

Hoe bent u op de hoogte gekomen van deze opleiding ?

Praktische informatie

25/10/2018

Prijs:
€ 290
290 euro voor een halve dag, 950 euro voor de volledige Masterclass

Credits:
25

Locatie:
Gent

(Merelbekestationplein 10, Gent, België)

Tijdstip:
13u00-17u00

> Inschrijven

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor bedrijfsleiders, duurzaamheidsverantwoordelijkheden, starters, ondernemers, innovators uit alle sectoren…

Ervaring met duurzaamheid is geen vereiste. Voor de opleidingen op dag 2, 3 of 4 is een basiskennis circulaire economie aangeraden, idealiter heeft u reeds dag 1 gevolgd.

Leerdoelen

Na deze opleiding ken je:

  • de leidende principes en evoluties binnen de circulaire economie

Na deze opleiding begrijp je:

  • de op til staande veranderingen binnen de zakelijke wereld
  • de veranderingen binnen het Europees en Vlaams materialenbeleid
  • welke randvoorwaarden er bestaan om tot een succesvolle circulaire economie te komen
  • hoe ontwerp en productbenadering een invloed heeft op de circulaire economie
  • hoe financiële instellingen zich voorbereiden

Na deze opleiding kan je:

  • de mogelijkheden van de circulaire economie vertalen naar jouw eigen onderneming

In samenwerking met