Masterclass Circulaire Economie Dag 3: Circulaire Economie, toegepast – deel 1

Je hebt al gehoord van grondstoffenschaarste, deeleconomie, Cradle2Cradle producten, leasingmodellen, production on demand, valorisatie van reststromen… maar je kan nog niet direct vatten wat dit voor jou zou betekenen? Dan is de Masterclass Circulaire Economie iets voor jou.

De Masterclass Circulaire Economie zoomt in op opkomende circulaire trends: welke business strategieën zitten hier achter? De circulaire economie – met als basisfilosofie verstandiger omgaan met grondstoffen – biedt je bedrijf verschillende ecologische en zakelijke opportuniteiten.

Al deze modellen spelen een rol binnen een economie die inzet op duurzamer materiaalgebruik. Het huidige materiaalverbruik legt een veel te hoge milieudruk op de aarde. Bovendien ontstaat voor veel materialen een bevoorradingsrisico voor Europese bedrijven: de mondiale vraag neemt toe, maar de productie stagneert. Om die reden moet ons materiaalverbruik en de daarbij horende productie- en consumptiepatronen drastisch herdacht worden. Door vindingrijkheid en innovatie kunnen we van deze omslag een economische opportuniteit en een internationaal concurrentieel voordeel maken.

Tijdens vier sessies van een halve dag, ontdek je welke kansen de circulaire economie biedt voor de toekomst. We kijken naar het hoe en wat, naar evoluties en beleid en welke key drivers belangrijk zijn om naar een circulaire economie (of een circulaire onderneming) te evolueren.

Programma dag 3: Circulaire economie toegepast – deel 1

13u30. Welkom & programma van de dag (Kristof Debrabandere)

13u35 Recyclage in de circulaire economie

Recyclage speelt een belangrijke rol in het sluiten van materiaalkringlopen. We exploreren de laatste innovaties in het domein. Deze vernieuwingen maken heel wat nieuwe business modellen mogelijk, maar hebben ook knelpunten en uitdagingen.

15u00. Pauze

15u30 Logistiek in de circulaire economie

Dat logistiek een centrale plaats inneemt in het operationele model van een circulaire business spreekt voor zich. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van verschillende circulaire business modellen vanuit een logistiek oogpunt en de determinanten die de manier waarop logistiek

wordt ingevuld beïnvloeden. Logistieke basisconcepten komen aan bod zoals reverse logistics, de aspecten naast transport, en de logistieke ‚wetten’ waar je mee moet rekening houden, slimme partnerships in logistiek.

16u50 – 17u00. Afronden. What’s next?

 

Prijs

290 EUR (excl. BTW)

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal en catering.

Leden van onze strategische partners (VIB, The Shift, VMx, IFMA, Febelux, BESA) krijgen 20% korting mits het vermelden van de promocode (door de partner verstrekt) op het inschrijvingsformulier. Alle opleidingen van de CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee je 30 tot 40% korting kan bekomen.

Inschrijven

Masterclass

Dag 1

04/10/2018 Gent

Dag 2

11/10/2018 Gent

Dag 3

18/10/2018 Gent

Dag 4

25/10/2018 Gent

Gegevens deelnemer

Organisatie

Aanspreking *

Voornaam *

Naam *

Functie

E-mail *

Telefoon *

Betaling via KMO portefeuille

Betaling via Credits

Facturatiegegevens

Organisatie *

Type organisatie

Adres

Postcode

Gemeente

BTW nummer *

Promocode
*Dit is de code die u heeft ontvangen van één van de partners van de CSR CAMPUS

Hoe bent u op de hoogte gekomen van deze opleiding ?

Praktische informatie

18/10/2018

Prijs:
€ 290
290 euro voor een halve dag, 950 euro voor de volledige Masterclass

Credits:
25

Locatie:
Gent

(Merelbekestationplein 10, Gent, België)

Tijdstip:
13u00-17u00

> Inschrijven

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor bedrijfsleiders, duurzaamheidsverantwoordelijkheden, starters, ondernemers, innovators uit alle sectoren…

Ervaring met duurzaamheid is geen vereiste. Voor de opleidingen op dag 2, 3 of 4 is een basiskennis circulaire economie aangeraden, idealiter heeft u reeds dag 1 gevolgd.

Leerdoelen

Na deze opleiding ken je:

  • de leidende principes en evoluties binnen de circulaire economie

Na deze opleiding begrijp je:

  • de op til staande veranderingen binnen de zakelijke wereld
  • de veranderingen binnen het Europees en Vlaams materialenbeleid
  • welke randvoorwaarden er bestaan om tot een succesvolle circulaire economie te komen
  • hoe ontwerp en productbenadering een invloed heeft op de circulaire economie
  • hoe financiële instellingen zich voorbereiden

Na deze opleiding kan je:

  • de mogelijkheden van de circulaire economie vertalen naar jouw eigen onderneming

In samenwerking met