Masterclass Circulaire Economie Dag 2: CE en de Overheid

Je hebt al gehoord van grondstoffenschaarste, deeleconomie, Cradle2Cradle producten, leasingmodellen, production on demand, valorisatie van reststromen… maar je kan nog niet direct vatten wat dit voor jou zou betekenen? Dan is de Masterclass Circulaire Economie iets voor jou.

De Masterclass Circulaire Economie zoomt in op opkomende circulaire trends: welke business strategieën zitten hier achter? De circulaire economie – met als basisfilosofie verstandiger omgaan met grondstoffen – biedt je bedrijf verschillende ecologische en zakelijke opportuniteiten.

Al deze modellen spelen een rol binnen een economie die inzet op duurzamer materiaalgebruik. Het huidige materiaalverbruik legt een veel te hoge milieudruk op de aarde. Bovendien ontstaat voor veel materialen een bevoorradingsrisico voor Europese bedrijven: de mondiale vraag neemt toe, maar de productie stagneert. Om die reden moet ons materiaalverbruik en de daarbij horende productie- en consumptiepatronen drastisch herdacht worden. Door vindingrijkheid en innovatie kunnen we van deze omslag een economische opportuniteit en een internationaal concurrentieel voordeel maken.

Tijdens vier sessies van een halve dag, ontdek je welke kansen de circulaire economie biedt voor de toekomst. We kijken naar het hoe en wat, naar evoluties en beleid en welke key drivers belangrijk zijn om naar een circulaire economie (of een circulaire onderneming) te evolueren.

Programma dag 2: Circulaire economie en de overheid

13u30. Welkom & programma van de dag (Kristof Debrabandere)

13u35. Van Europa naar Vlaanderen

Om de overgang naar een meer circulaire economie te vergemakkelijken, stelt de Commissie een pakket circulaire economie voor, dat onder andere bestaat uit herziene wetgevingsvoorstellen op het gebied van afval omvat en een uitgebreid actieplan met een concreet mandaat voor de ambtstermijn van deze Commissie. Ook in Vlaanderen wordt de circulaire economie opgenomen in het beleid. Tegen 2050 wil Vlaanderen een circulaire economie met gesloten grondstofkringlopen hebben. We analyseren de Vlaamse context en relevante spelers.

15u00. Pauze

15u30 Stedelijke acties

Verschillende steden zien opportuniteiten in een circulaire economie. Antwerpen ziet brood in een circulaire mode. Gent onderzoekt in een internationaal consortium een efficiënter materialenbeleid, afgestemd op de behoeften van de stedelijke context. Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie moet van Brussel een koploper maken en lokale productie, economische kansen en jobcreatie stimuleren. Aan de hand van diverse voorbeelden tonen we aan wat deze strategische keuzes en maatregelen voor u kunnen betekenen.

16u50-17u00. Afronden

 

Prijs

290 EUR (excl. BTW)

Deze prijs omvat alle cursusmateriaal en catering.

Leden van onze strategische partners (VIB, The Shift, VMx, IFMA, Febelux, BESA) krijgen 20% korting mits het vermelden van de promocode (door de partner verstrekt) op het inschrijvingsformulier. Alle opleidingen van de CSR Campus komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille waarmee je 30 tot 40% korting kan bekomen.

Inschrijven

Masterclass

Dag 1

04/10/2018 Gent

Dag 2

11/10/2018 Gent

Dag 3

18/10/2018 Gent

Dag 4

25/10/2018 Gent

Gegevens deelnemer

Organisatie

Aanspreking *

Voornaam *

Naam *

Functie

E-mail *

Telefoon *

Betaling via KMO portefeuille

Betaling via Credits

Facturatiegegevens

Organisatie *

Type organisatie

Adres

Postcode

Gemeente

BTW nummer *

Promocode
*Dit is de code die u heeft ontvangen van één van de partners van de CSR CAMPUS

Hoe bent u op de hoogte gekomen van deze opleiding ?

Praktische informatie

11/10/2018

Prijs:
€ 290
290 euro voor een halve dag, 950 euro voor de volledige Masterclass

Credits:
25

Locatie:
Gent

(Merelbekestationplein 10, Gent, België)

Tijdstip:
13u00-17u00

> Inschrijven

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor bedrijfsleiders, duurzaamheidsverantwoordelijkheden, starters, ondernemers, innovators uit alle sectoren…

Ervaring met duurzaamheid is geen vereiste. Voor de opleidingen op dag 2, 3 of 4 is een basiskennis circulaire economie aangeraden, idealiter heeft u reeds dag 1 gevolgd.

Leerdoelen

Na deze opleiding ken je:

  • de leidende principes en evoluties binnen de circulaire economie

Na deze opleiding begrijp je:

  • de op til staande veranderingen binnen de zakelijke wereld
  • de veranderingen binnen het Europees en Vlaams materialenbeleid
  • welke randvoorwaarden er bestaan om tot een succesvolle circulaire economie te komen
  • hoe ontwerp en productbenadering een invloed heeft op de circulaire economie
  • hoe financiële instellingen zich voorbereiden

Na deze opleiding kan je:

  • de mogelijkheden van de circulaire economie vertalen naar jouw eigen onderneming

In samenwerking met